PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(11-03-2008)
XIV MINI RAJD PRZEBIŚNIEG


POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ w LEGNICY


ZAPRASZA NA
XIV MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG”

11 KWIETNIA 2008r.

Legnica – Kąpielisko „Kormoran”


Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych naszego miasta

 • zdobywanie punktów do odznaki „7-milowe buty”

 1. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnikami Rajdu są całe zespoły klasowe, klas I-III, zgłoszone przez dyrekcję szkoły

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do 02 kwietnia 2008r.

 • Wysokość wpisowego wynosi od jednej osoby 6 zł.

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla klasy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 1. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy!

 2. Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami, oraz ogniskiem turystycznym ( wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!) – odbędzie się na terenie Kąpieliska „Kormoran” ul. Kąpielowa 1 w Legnicy

  o godz. 1130

 3. Trasy Rajdu:

Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie z wychowawcami klas.

Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.


W rajdzie pomagać będzie młodzież z I LO w LegnicyZAPRASZAMY!!!