PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(05-02-2008)
ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM


Starostwo Powiatowe w Legnicy

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy


Ogłasza konkurs pod nazwą:

Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”

REGULAMIN


1. Nazwa konkursu „ ZNAM SWÓJ POWIAT JAK SWÓJ DOM”

2. Cele

 • Rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej

 • Pogłębić wiedzę szkolną o wiedzę o regionie

 • Zachęcić młodzież do udziału w ruchu turystyczno- krajoznawczym

3. Organizator: - STAROSTWO POWIATOWE w Legnicy

 • Zarząd Oddziału PTTK w Legnica

 • Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji PWSZ w Legnicy

 • Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

4. Termin: 5 marzec 2008 r.

5. Miejsce: PWSZ im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a

6. Uczestnicy: Trzyosobowa reprezentacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela.

7. Zgłoszenia : biuro Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy ul. Rynek 27 tel/fax. 076 856 51 63
do dnia 28 lutego 2008 r. dostarczyć (przesłać) imienną listę uczestników z
opiekunem. Wpisowe w wysokości 25 złotych od zespołu należy wpłacić po Organizatorom w dniu konkursu

godz. 9:00 – 9:30 - przyjmowanie uczestników, wręczenie okolicznościowych znaczków

godz. 9:30 – 11:00 - udział w teście krajoznawczym polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi
z trzech podanych możliwości ( 50 pytań – 1 pkt. za jedna trafną odpowiedź)

 • rozpoznawanie z 10 zdjęć obiektów i miejsc ochrony przyrody położonych w powiecie legnickim ocena : 2 pkt. za jeden poprawnie rozpoznany obiekt

 • złożenie przed komisją plakatu format A-2 na temat - „Obiekty i ochrona przyrody na terenie mojej miejscowości(gminy); 0 pkt do 10 pkt.

 • rozstrzygnięcie konkursu w trzech kategoriach:

 • szkoły podstawowe

 • gimnazja

 • szkoły ponadgimnazjalne

na ocenę końcową sumuje się punkty uzyskane z trzech części konkursu


Godz: 11:00 – 12:30 - zwiedzanie Legnicy z przewodnikiem (zabytki Legnicy, Muzeum Miedzi-wystawa fotografii z wypraw turystycznych Karola Wojtyły)

Godz. 12:30 – 13:00 - obiad (restauracja „Słowiańska”)-budynek Starostwa Powiatowego

Godz. 13:30 - podsumowanie konkursu (sala 3A Starostwo Powiatowe):

   • ocena całości

   • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień,


9. Wszelkie informacje dostępne są w biurze Zarządu Oddziału PTTK Legnica ul. Rynek 27
tel/fax 076 856 51 63
www.infolegnica.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
Z turystycznym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY