PTTK Legnica


Zabytki

Legnica


Zamek Piastowski

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła

Kościół św. Jana z Mauzoleum Piastów

Kolegium Jezuickie

Kamienica Pod Przepiórczym Koszem

Stary Ratusz

Kramy Śledziowe

Dom Scholza

Baszta Głogowska

Baszta Chojnowska

Akademia Rycerska

Kuria Opatów Lubiąskich

Budynek przy ul. Zamkowej 2

Budynki przy ul. Partyzantów 22/23

Kościół p.w. św. Maurycego

Mur miejski przy ul. św. Piotra

Klasztor Franciszkanów


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


Zabytki  >>  Legnica  >>  Akademia Rycerska

Akademia Rycerska


      Budynek Akademii jest najokazalszym obiektem wśród barokowej architektury  Legnicy. Uroczysta inauguracja działalności Józefińskiej Królewskiej Akademii Rycerskiej odbyła się w 1708r. Wstępny projekt monumentalnego pałacu wykonał legniczanin Krystian Hertel, jeden z profesorów szkoły. Projekt ten  opierał się na czteroskrzydłowym założeniu z dziedzińcem wewnętrznym, do jego realizacji przystąpiono w 1709 r. Budowę rozpoczęto od ujeżdżalni ponieważ jazda konna i woltyżerka należały do najważniejszych zajęć w szkole. Do opracowania planów szczegółowych zaproszono wiedeńskiego architekta Antoniego Martinellego. Realizację tych projektów  rozpoczęto w 1728r.,  pod kierunkiem miejscowego mistrza murarskiego Jana Jakuba Scheerhofera i choć trwała 10 lat plan budowy gmachu czteroskrzydłowego nie został w pełnizrealizowany. W tym okresie / 1728-1735/  wybudowano skrzydła południowe i wschodnie oraz krótkie skrzydło zachodnie, oddzielone od budynku ujeżdżalni tzw. Małym Dziedzińcem. W 1735 r. rozpoczęto budowę skrzydła północnego, w którym znaleźć się miała nowa, większa ujeżdżalnia. W tym też roku ,  24 czerwca- w dniu patrona Fundacji Świętojańskiej, zorganizowano uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Z tej okazji wybito medal zaprojektowany przez Mateusza Donnera, przechowywany w zbiorach legnickiego Muzeum. Nowej ujeżdżalni nie zdołano ukończyć z powodu wkroczenia do Legnicy wojsk pruskich w 1741r. Tym samym zrezygnowano z doprowadzenia do końca budowy jednolitego założenia  czteroskrzydłowego,  pozostawiając budynek starej ujeżdżalni z 1709r.  Trójkondygnacyjne, czteroskrzydłowe założenie akademii, zamykające prostokątny dziedziniec, zajmuje  cały blok zabudowy w północno-zachodniej części Starego Miasta.   Główne, frontowe skrzydło południowe od ulicy Chojnowskiej ma 86m długości i liczy  17 osi okiennych. Mieszcząca się tu brama przejazdowa zwieńczona jest balkonem z kamienną balustradą, na której znajdują się cztery kamienne wazony. Powyżej umieszczony jest  tympanom z płaskorzeźbą  przedstawiającą atrybuty wiedzy i rzemiosła rycerskiego. Znajdują się tu również cztery kamienne posągi dłuta legnickiego rzeźbiarza Jana Krzysztofa Hübnera. Posągi te, począwszy od strony lewej, wyobrażają: Favor – przychylność budowniczego akademii, cesarza Karola VI, Akademia – cesarską szkołę kontynuującą tradycję antyczną, Nobilitas – szlachectwo będące warunkiem nauki w tej szkole, Industria – pracowitość i pilność. 
        Na sfinansowanie tego projektu przeznaczono dochody z Fundacji Świętojańskiej ustanowionej przez ks.Jerzego Rudolfa w 1646r. dla podbudowania osłabionych wpływów kościoła protestanckiego. Początkowo uczelnia kształciła tylko młodzież szlachecką do sprawowania urzędów państwowych, uzyskało w niej wykształcenie okoł 1000 uczniów  z terenu Śląska, z państw niemieckich i Rzeczypospolitej. Polacy stanowili około 10 %  wszystkich studentów tej uczelni, byli wśród nich Stanisław Lubomirski/1720-1783/ późniejszy marszałek wielki koronny,  Andrzej Zamoyski /1719-1792/ późniejszy kanclerz wielki koronny , Feliks Łoyko /1717-1779/ późniejszy historyk, ekonomista, dyplomata, jeden z najwybitniejszych uczonych epoki Oświecenia w Polsce.