PTTK Legnica


Zabytki

Legnica


Zamek Piastowski

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła

Kościół św. Jana z Mauzoleum Piastów

Kolegium Jezuickie

Kamienica Pod Przepiórczym Koszem

Stary Ratusz

Kramy Śledziowe

Dom Scholza

Baszta Głogowska

Baszta Chojnowska

Akademia Rycerska

Kuria Opatów Lubiąskich

Budynek przy ul. Zamkowej 2

Budynki przy ul. Partyzantów 22/23

Kościół p.w. św. Maurycego

Mur miejski przy ul. św. Piotra

Klasztor Franciszkanów


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


Zabytki  >>  Legnica  >>  Kościół św. Jana z Mauzoleum Piastów

Kościół św. Jana z Mauzoleum Piastów


     Początki kościoła nie są dokładnie znane, najwcześniejsza potwierdzona  archiwalnie wzmianka o budowie pochodzi z 1294r. Fundatorem był ks. Henryk V , który przekazał franciszkanom  ziemię pod budowę świątyni. Była wzniesiona z cegły, orientowana, i przylegająca do drewnianych wówczas zabudowań  klasztornych. Po rozebraniu Kartuzji w 1548r. funkcje rodzinnej nekropoli przejął kościół św. Jana, tu przeniesiono liczne epitafia, sarkofagi i trumny rodziny książęcej. Od tej pory świątynia ta  została  miejscem pochówkuPiastów legnickich.Obecny kościół wzniesiony został w latach 1714-1727 na miejscu dawnego kościoła franciszkanów, z osią ustawioną poprzecznie do osi kościoła gotyckiego i  zaliczany jest do najokazalszych budowli kościelnych wzniesionych na Śląsku przez Towarzystwo Jezusowe. Niezwykle dynamiczna  dwuwieżowa   fasada kościoła jest dominującym i najciekawszym elementem architektonicznym założenia. Z  pierwotnego , niezwykle bogatego wyposażenia  wnętrza zachowała się ambona wbudowana w filar nawy oraz sarkofagi fundatorów legnickiego kolegium, małżonków von Sprinzenstein. Od strony wschodniej, w drugim przęśle  nawy bocznej znajdują się dwa wejścia prowadzące do Mauzoleum Piastów, które usytuowano w prezbiterium kościoła gotyckiego. Mauzoleum ufundowała matka ostatniego Piasta śląskiego, po jego śmierci w  1675r. Budowę  kaplicy zleciła  wybitnym artystom, architektowi Carlo Rossiemu i rzeźbiarzowi Maciejowi Rauchmillerowi, którym przypadła rola promotorów sztuki barokowej na Śląsku. Ogólną koncepcję ideową kaplicy opracowała ks. Ludwika przy współudziale poety Daniela Kaspra von Lohenstein.. Połączył  on wymowę posągów ostatnich Piastów , członków najbliższej rodziny, z wątkiem gloryfikującym całą dynastię , zawartym w dwóch cyklach malowideł. 
    W 1744r. zawaliła się konstrukcja dachowa kościoła, długo nie restaurowany uległ poważnemu zniszczeniu. Do odbudowy świątyni przystąpiono w 1804r., po przekazaniu kościoła parafii katolickiej.