PTTK Legnica


Zabytki

Legnica


Zamek Piastowski

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła

Kościół św. Jana z Mauzoleum Piastów

Kolegium Jezuickie

Kamienica Pod Przepiórczym Koszem

Stary Ratusz

Kramy Śledziowe

Dom Scholza

Baszta Głogowska

Baszta Chojnowska

Akademia Rycerska

Kuria Opatów Lubiąskich

Budynek przy ul. Zamkowej 2

Budynki przy ul. Partyzantów 22/23

Kościół p.w. św. Maurycego

Mur miejski przy ul. św. Piotra

Klasztor Franciszkanów


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


Zabytki  >>  Legnica  >>  Zamek Piastowski

Zamek Piastowski


        

                                                    Pierwsza murowana warownia na ziemiach polskich. Zamek został wzniesiony na terenie dawnego grodu i podgrodzia.  Budowę zainicjował ks. Bolesław I Wysoki , a jego syn,  Henryk I Brodaty ukończył dzieło ojca. Około 1220 r. ufundował dodatkowo nową wolno stojącą kaplicę zamkową św. św. Benedykta i Wawrzyńca. Monumentalne, cylindryczne wieże obronne należały do jednych z pierwszych realizacji tego typu w Polsce. Wybudowano je równocześnie z pałacem. Wieża św. Piotra początkowo miała 25 m wysokości, mury grubości 4,5m., jej środkowa kondygnacja pełniła funkcje więzienia, a kondygnacja górna, prawdopodobnie połączona drewnianym gankiem z pałacem, była miejscem schronienia w razie niebezpieczeństwa. Wieża św. Jadwigi stanowiła pierwotnie ochronę głównego wjazdu na zamek, miała ok.20m. wysokości, mury grubości 2,5m. Zarówno pałac jak i wieże  przypisywane są budowniczym cysterskim z południowo-wschodnich Niemiec sprowadzonych  do Lubiąża a z stamtąd do Legnicy, przez Bolesława Wysokiego. Kolejne adaptacje i przebudowy nie są udokumentowane.  Wiadomo, że  ks. Ludwik II  podwyższał wieże w 1416r.i do tego celu zaangażował kamieniarza z  St. Denis pod Paryżem , upodabniając je tym samym do wież  zamków francuskich. Do dziś  zachowała się kamienna , ażurowa balustrada wieży św. Piotra, którą podwyższono równocześnie poprzez dodanie 30 metrowego ośmioboku zwieńczonego stożkowym hełmem, czyniąc ją najwyższą  wieżą w Legnicy. Wieża św. Jadwigi została podwyższona do 5o m wysokości i odnowiono przy okazji tak zwaną Zieloną Komnatę umieszczoną w jej górnej  kondygnacji. Równocześnie pokryto  ściany i sklepienie malowidłami  przedstawiającymi wojowników i władców antycznych, starotestamentowych i chrześcijańskich. Przedstawienia są na tle bujnej roślinności , a tło jest koloru zielonego. Malowidła te stanowią znakomity przejaw kultury rycersko-dworskiej w tej części Europy.                                    
          Rządy  ks. Fryderyka II,  to początki  sztuki renesansowej,  a zarazem reformacji. Książe  w latach 1530-1533 przebudował  zamek i zapoczątkował architekturę oraz rzeźbę renesansową w Legnicy. Świadczy o tym portal bramy wschodniej wybudowany przez mistrza Jerzego z Ambergu.  Na portalu znajdują się medaliony z wizerunkami księcia oraz małżonki oraz kartusz herbowy i dewiza  „Słowo Boże trwa na wieki” .Dewiza ta stanowiła w owym czasie deklarację wiary luterańskiej.  Do roku 1675 zamek był siedzibą książąt z rodu Piastów. Po śmierci Jerzego Wilhelma Legnica została podporządkowana bezpośrednio władzy cesarskiej a zamek siedzibą  ich władz.. Podobnie miały się sprawy po przejściu Śląska pod panowanie  władz pruskich. Najprawdopodobniej w związku z poważnym pożarem  w 1835  doszło do pierwszej poważniejszej odbudowy zamku w XIX wieku. Jej efektem była  przebudowa zamku w modnym wówczas stylu neogotyckim. Ostatni pożar miał miejsce w 1945r.,a zamek  został odbudowany w latach 1962-1969 .