PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(09-06-2017)
V RAJD „ZERÓWKOWICZA” 9 CZERWCA 2017 r. Legnica


 ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA

V RAJD „ZERÓWKOWICZA”

9 CZERWCA 2017 r.

Legnica

 

Rajd przeznaczony jest dla grup zerowych legnickich przedszkoli i szkół.

  1. Cele Rajdu:

  • czynny wypoczynek dzieci

  • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy

  • zapoznanie dzieci z pracą przewodnika

  1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe grupy zerowe zgłoszone na piśmie przez dyrekcję przedszkola i szkoły (lista powinna zawierać – imię i nazwisko uczestnika, daty urodzenia i adres zamieszkania oraz dane opiekunów wraz z numerem kontaktowym)

  • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do 29 maja 2017 r.

  • Wysokość wpisowego wynosi 9 zł od uczestnika

Wszyscy uczestnicy zgłaszani przez szkołę lub instytucję powinni być ubezpieczeni.

Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy

 

  1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

  • pamiątkowy znaczek rajdowy

  • słodką niespodziankę

  • dyplom uczestnictwa dla grupy

  • nagrody w konkursach sprawnościowych

  • opiekę przewodnicką na trasie

 

4.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami odbędzie się o godz. 11.00 na terenie przylegającym do Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego w Legnicy przy ul. Chrobrego

 

5. Trasy Rajdu:

Zgłoszone grupy powinny zgłosić się przed siedzibą PTTK Rynek 27 (kamieniczki śledziowe) w Legnicy 9 czerwca o godz. 9.30. Tutaj na uczestników będą oczekiwać przewodnicy pod opieką których mali turyści poznają zabytki Legnicy, a następnie przejdą na teren Willi Bolka.

 

6. Od 11.00 – 12.00 udział dzieci w konkursach i wspólnej zabawie.

ZAPRASZAMY!!!

PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY LEGNICA