PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(09-06-2015)
III RAJD „ZERÓWKOWICZA” 9 CZERWCA 2015r. Legnica


 ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA

III RAJD „ZERÓWKOWICZA”

9 CZERWCA 2015r.

Legnica

 

Rajd przeznaczony jest dla grup zerowych legnickich przedszkoli

i szkół.

 

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy

 • zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 • zapoznanie dzieci z pracą przewodnika

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe grupy zerowe zgłoszone na piśmie

przez dyrekcję przedszkola i szkoły (lista powinna zawierać – imię i nazwisko

uczestnika, daty urodzenia i adres zamieszkania oraz dane opiekunów wraz z

numerem kontaktowym)

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

29 maja 2015r.

 • Wysokość wpisowego wynosi 9 zł od uczestnika

Wszyscy uczestnicy zgłaszani przez szkołę lub instytucję powinni być ubezpieczeni.

Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla grupy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami odbędzie się na Kąpielisku Północnym „Kormoran” w Legnicy o godz. 11.00

 

5. Trasy Rajdu:

Zgłoszone grupy powinny zgłosić się przed siedzibą PTTK Rynek27 (kamieniczki śledziowe) w Legnicy 9 czerwca o godz. 9.30. Tutaj na uczestników będą oczekiwać przewodnicy pod opieką których mali turyści poznają zabytki Legnicy, a następnie przejdą na teren kąpieliska północnego.

 

6. Na metę grupy powinny dojść o godz. 11.00

7. Od 11.00 – 12.00 udział dzieci w konkursach i wspólnej zabawie.

ZAPRASZAMY!!!

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY LEGNICA