PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(14-04-2015)
XXI MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG” 14 i 15 kwietnia 2015r.* GRZYBIANY


 

ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ORAZ URZĄD GMINY W KUNICACH ZAPRASZAJĄ NA
XXI MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG”

14 i 15 kwietnia 2015r.*

GRZYBIANY

 

Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Legnicy

 • zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe zespoły klasowe, klas I-III zgłoszone na piśmie

przez dyrekcję szkoły. Dzieci powinny być ubezpieczone.

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

do 1 kwietnia 2015r.

O wyborze terminu decyduje kolejność zgłoszeń

 • wysokość wpisowego wynosi 10 zł od uczestnika

 • wychowawcy sami organizują transport powrotny

 

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla klasy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy

 

5.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami oraz grillem (wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!) – rozpocznie się na placu zabaw w Grzybianach ok. godz. 11.00, zakończenie zabawy ok. godz. 13.30

 

6. Trasy Rajdu:

 1. Plac zabaw (łąka) za salą gimnastyczną Zespołu Szkół Integracyjnych (od Al. Piłsudskiego)

 2. Plac przy Kościele Zielonoświątkowców ul. Koskowicka

 

Godzina startu: 9.00

Rajd współfinansowany ze środków Gminy Legnica.

 

ZAPRASZAMY!!!