PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(10-03-2015)
X konkurs pod nazwą: „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom” REGULAMIN


Starostwo Powiatowe w Legnicy

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

 PWSZ w Legnicy

 

 

Organizuje po raz X konkurs pod nazwą:

Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom

 

REGULAMIN

 

1. Nazwa konkursu   „ ZNAM  POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM”

2. Cele                  

·         Rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej

·         Pogłębić wiedzę szkolną o wiedzę o regionie

·         Zachęcić młodzież do udziału w ruchu turystyczno- krajoznawczym

3. Organizator:    -     Zarząd Oddziału PTTK w Legnica

-          STAROSTWO POWIATOWE   w Legnicy

-           PWSZ w Legnicy

-          Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

4. Termin:       10 marca 2015 r. godz. 9:30

5. Miejsce:      PWSZ w Legnicy ul. Sejmowa

6. Uczestnicy:  Trzyosobowa reprezentacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i
                         ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela (jedna drużyna z każdej szkoły).

7. Zgłoszenia :  biuro  Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy   ul. Rynek 27   tel/fax. 76 856 51 63
                         do dnia 5 marca 2015 r. dostarczyć (przesłać) imienną  listę uczestników z
                         opiekunem. Wpisowe w wysokości  40 złotych  od zespołu należy wpłacić  organizatorom w dniu
                           konkursu

8. Przebieg konkursu:

l  wykonanie (przez każdą drużynę) i złożenie przed komisją w dniu konkursu plakatu o treści  Moja Gmina – osobliwości krajoznawcze” Pracę należy wykonać na formacie A1 w dowolnej technice plastycznej.

ocena ; 0  pkt do 40 pkt dla drużyny

l  bezpośredni udział w konkursie:

godz. 9:30 - 10:00    -   przyjmowanie uczestników, wręczenie okolicznościowych znaczków

godz. 10:00 – 11:00  -   udział w teście krajoznawczym (teren powiatu legnickiego) polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi z  trzech podanych   możliwości   ( 50 pytań – 1 pkt.  za jedna trafną odpowiedź, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

-    rozpoznawanie z 10  zdjęć obiektów  położonych w  powiecie legnickim  (2  pkt. za jeden  poprawnie rozpoznany  obiekt, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

godz: 11:00 – 12:30  -  spacer po Legnicy z przewodnikiem
godz. 12:30 – 13:00  -  gorący posiłek

godz. 13:30                -  podsumowanie konkursu PWSZ

   ocena całości

   ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień,

l  na  ocenę końcową w kategorii zespołowej sumuje się  punkty uzyskane z trzech części konkursu,

l  jeżeli drużyny będą miały taką samą ilość punktów, będzie brany pod uwagę wynik z testu krajoznawczego

Test krajoznawczy – 3 x 50 = 150 pkt

Rozpoznawanie zdjęć – 3 x 20 – 60 pkt

Plakat   – 40 pkt

Max. liczba punktów dla drużyny – 250 pkt

l  udział drużyn we wszystkich częściach konkursu  jest obowiązkowy

 

9. Wszelkie informacje dostępne są w biurze Zarządu Oddziału PTTK  Legnica ul. Rynek 27
     tel/fax  076 856 51 63 , strona  www.infolegnica.pl

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

11.    Numer sali, w której odbywać się będzie Konkurs podamy w późniejszym terminie.

 

ZAPRASZAMY

Z turystycznym pozdrowieniem

       ORGANIZATORZY