PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(21-11-598)
Komunikat organizacyjny XXX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej


 Komunikat organizacyjny

XXX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej

Legnica 20- 23 listopada 2014

 

Organizator

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy

59-220 Legnica, Rynek 27

 

1.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie www.pttk.pl

 

2.Organizatorzy eliminacji wojewódzkich dokonują zgłoszenia pisemnego 2 laureatów ze Szkoły Podstawowej i 2 laureatów z Gimnazjum- do dnia 31 października 2014r., według wzoru:

 

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Szkoła i adres

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Tematy wystąpienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

Adres zamieszkania

tel. kontaktowy

Adres

e-mail

 

 

 

 

Obowiązkowo proszę podać pierwszy temat wystąpienia

Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

 

3.Z uczestnikiem może przyjechać jeden opiekun. Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne- 100zł uczestnik i 100zł opiekun.

 

4.Istnieje możliwość przyjęcia dodatkowego trzeciego uczestnika z województwa za pełną odpłatnością 200zł uczestnik i 200zł opiekun (o przyjęciu decyduje Komitet Organizacyjny Konkursu).

 

5.Organizator Konkursu Ogólnopolskiego w Legnicy nie pokrywa kosztów przejazdów.

 

6.Wpłaty należy dokonać do 15.11.2014r. na konto: Oddział PTTK Legnica 08203000451110000002527490 z dopiskiem „Konkurs Krasomówczy”.

 

7.Zakwaterowanie w punkcie noclegowym: Internat Zespołu Szkół nr 4 ul. Pancerna 10 w Legnicy

 

8. Szczegółowy program Konkursu na stronie Oddziału www.infolegnica.pl po 21 października 2014r.

 

9.Kontakt:

Oddział PTTK 59-220 Legnica Rynek 27

tel/fax- 76-856-51-63

e-mail: pcit-legnica@o2.pl

Kierownik biura PTTK Bogusława Grabka - tel. 661716212

Komitet Organizacyjny Konkursu