PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(18-10-2013)
Zaproszenie do eliminacji Konkursu Krasomówczego


Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

uprzejmie informuje,

że dnia 18 października 2013 roku o godz. 14:30
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY, ul. Marynarska odbędą się eliminacje rejonowe OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

 

 

Celem Konkursu jest:

l zainteresowanie dzieci i młodzieży pięknem języka polskiego,

l upowszechnienie kultury i czystości języka ojczystego,

l rozbudzanie zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa,

l wyłonienie laureatów do konkursu wojewódzkiego a następnie centralnego.

 

Tematyka Konkursu:

Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania w ciągu pięciu minut jeden temat popularyzujący własny region, jego walory turystyczno – krajoznawcze, wrażenia z wycieczki, legendy związane z regionem, itp.

 

Zgłoszenia:

Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie jednego reprezentanta.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i przesłać na adres Biura ZO PTTK,
Rynek 27 w Legnicy lub faxem/mailem do dnia 10 października 2013r.

Bliższe informacje – tel/fax. 076 85-65-163

e-mail – pcit-legnica@o2.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz temat wystąpienia. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela który przygotowywał uczestnika do konkursu.

 

Uwaga !!!
Szczegółowe zasady konkursu wraz ze sposobem oceniania zawarte są w regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego znajdującego sie na naszej stronie internetowe pod adresem
www.pttk.pl . Zwycięzcy reprezentować będą nasz region w eliminacjach  dolnośląskich, które odbędą się w dniu 26 października 2013 w Wałbrzychu.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!