PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(07-06-2013)
I RAJD „ZERÓWKOWICZA” 7 CZERWCA 2013r. Legnica


ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA
I RAJD „ZERÓWKOWICZA” 

7 CZERWCA 2013r. 

Legnica 

 

 

Rajd przeznaczony jest dla grup zerowych legnickich przedszkoli 

i szkół.

 

1. Cele Rajdu:

czynny wypoczynek dzieci

poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Legnicy

zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

zapoznanie dzieci z pracą przewodnika w myśl hasła ”Z przewodnikiem ciekawiej”

 

2. Warunki uczestnictwa:

-    uczestnikami rajdu mogą być całe grupy zerowe zgłoszone na piśmie

     przez  dyrekcję przedszkola i szkoły (lista powinna zawierać – imię i nazwisko

     uczestnika, daty urodzenia i adres zamieszkania oraz dane opiekunów wraz z    

     numerem kontaktowym)

pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym  przyjmuje Biuro PTTK w terminie do 

24 maja 2013r

Wysokość wpisowego wynosi  8 zł od uczestnika

 

Wszyscy uczestnicy zgłaszani przez szkołę lub instytucję powinni być ubezpieczeni. 

Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy

 

3. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

pamiątkowy znaczek rajdowy

słodką niespodziankę

dyplom uczestnictwa dla grupy

nagrody w konkursach sprawnościowych

opiekę przewodnicką na trasie

 

4.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami odbędzie się na bocznym boisku obok stadionu w Parku.

 

5. Trasy Rajdu:

     Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie  z wychowawcami grup. 

     Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.

 

6. Planowana godzina zakończenia rajdu – godz. 11.30.

ZAPRASZAMY!!!