PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(13-04-2013)
XLI ZLOT KRAJOZNAWCZY „LEGNICKIE POLE 2013” 13 KWIETNIA 2013r. – LEGNICKIE POLE


 

ODDZIAŁ PTTK LEGNICA

URZĄD GMINY W LEGNICKIM POLU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

ZAPRASZAJĄ NA XLI ZLOT

KRAJOZNAWCZY

LEGNICKIE POLE 2013”

13 KWIETNIA 2013r. – LEGNICKIE POLE

 

 

Cele zlotu:

 • poznanie walorów krajoznawczych okolic Legnicy i Legnickiego Pola

 • czynny wypoczynek

 • propagowanie turystyki kwalifikowanej

 • 772 rocznica bitwy pod Legnicą

Warunki uczestnictwa:

 • W zlocie udział biorą drużyny 10-cio osobowe + opiekun zgłoszone przez szkołę lub inną organizację

 • Zgłoszenia pisemne wraz z wpisowym przyjmowane będą w biurze ZO PTTK w Legnicy, Rynek 27

do dnia 8 kwietnia 2013r.

 • Wysokość wpisowego od jednej osoby wynosi:

a/ członkowie PTTK 13 zł,

b/ pozostali 15 zł,

c/ rowerzyści 8 zł.

Organizatorzy zapewniają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy,

 • posiłek turystyczny,

 • dyplom uczestnictwa dla drużyn,

 • nagrody w konkursach,

 • powrót z Legnickiego Pola do Legnicy autobusem.

Uroczyste zakończenie zlotu odbędzie się o godz.13.00 na boisku Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu.

Organizatorzy przewidują zorganizowanie następujących konkursów:

 • konkurs krajoznawczo-historyczny,

 • konkurs na najładniejszego i sprawnego latawca,

 • konkurs piosenki turystycznej,

 • konkursy sprawnościowe.

Trasy zlotu:

 1. PRZYBYŁOWICE – KOISZKÓW – RACZKOWA – LEGNICKIE POLE (12 km)

dworzec PKP godz.9:30 (z wykupionymi biletami do Przybyłowic)

 1. LEGNICA – BARTOSZÓW – PSARY – LEGNICKIE POLE (12 km)

Kamieniczki Śledziowe godz. 8:30

 1. BARTOSZÓW – GNIEWOMIERZ – LEGNICKIE POLE (8 km)

Centrum Ogrodnicze „Majewscy” ul. Koskowicka godz 9:00

 1. DOWOLNA TRASA ROWEROWA LUB PIESZA

 

 

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POWIATU LEGNICKIEGO ORAZ URZĘDU MIASTA W LEGNICY

ZAPRASZAMY!!!