PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(09-04-2013)
XIX MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG” 9 KWIETNIA 2013r. BARTOSZÓW


ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA    W BARTOSZOWIE ZAPRASZAJĄ NA
XIX MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG”

9 KWIETNIA 2013r.

BARTOSZÓW

 

Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 

1.     Cele Rajdu:

-      czynny wypoczynek dzieci

-      poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Legnicy

-      zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 

2.     Warunki uczestnictwa:

-       uczestnikami rajdu mogą być całe zespoły klasowe, klas I-III zgłoszone na piśmie

     przez  dyrekcję szkoły

-      pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym  przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

28.03.2013r

-      Wysokość wpisowego wynosi  8 zł od uczestnika

 

3.     W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

-      pamiątkowy znaczek rajdowy

-      słodką niespodziankę

-      dyplom uczestnictwa dla klasy

-      nagrody w konkursach sprawnościowych

-      opiekę przewodnicką na trasie

 

4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy

 

5.Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami, oraz ogniskiem turystycznym ( wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!) – odbędzie się na terenie boiska sportowego w Bartoszowie o godzinie 11:30

 

6. Trasy Rajdu:

     Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie  z wychowawcami klas.

     Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy   wpłacaniu wpisowego.

 

7. Podczas rajdu będzie możliwość odwiedzenia stacji meteorologicznej

    w Bartoszowie.

 

 

ZAPRASZAMY!!!