PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(25-02-2013)
Regulamin Konkursu - „ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM”


Starostwo Powiatowe w Legnicy

Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

 PWSZ w Legnicy

 

 

Organizuje po raz VIII konkurs pod nazwą:

Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom

 

REGULAMIN

 

1. Nazwa konkursu   „ ZNAM  POWIAT LEGNICKI JAK SWÓJ DOM”

2. Cele                  

·         Rozbudzić u młodzieży umiłowanie ziemi ojczystej

·         Pogłębić wiedzę szkolną o wiedzę o regionie

·         Zachęcić młodzież do udziału w ruchu turystyczno- krajoznawczym

3. Organizator:    -     Zarząd Oddziału PTTK w Legnica

-          STAROSTWO POWIATOWE   w Legnicy

-           PWSZ w Legnicy

-          Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

4. Termin:       20 marzec 2013 r. godz. 9:30

5. Miejsce:      PWSZ w Legnicy ul. Sejmowa, sala E1

6. Uczestnicy:  Trzyosobowa reprezentacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i
                         ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela (jedna drużyna z każdej szkoły).

7. Zgłoszenia :  biuro  Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy   ul. Rynek 27   tel/fax. 076 856 51 63
                         do dnia 12 marca 2013 r. dostarczyć (przesłać) imienną  listę uczestników z
                         opiekunem. Wpisowe w wysokości  40 złotych  od zespołu należy wpłacić  organizatorom w dniu
                           konkursu

8. Przebieg konkursu:

l  wykonanie (przez każdą drużynę) i złożenie przed komisją w dniu konkursu plakatu o treści związanej z hasłem „Z przewodnikiem przez powiat legnicki” Pracę należy wykonać na formacie A1 w dowolnej technice plastycznej.

ocena ; 0  pkt do 40 pkt dla drużyny

l  bezpośredni udział w konkursie:

godz. 9:30 - 10:00    -   przyjmowanie uczestników, wręczenie okolicznościowych znaczków

godz. 10:00 – 11:00  -   udział w teście krajoznawczym (teren powiatu legnickiego i Legnicy) polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi z  trzech podanych   możliwości   ( 50 pytań – 1 pkt.  za jedna trafną odpowiedź, start indywidualny, dla drużyny suma punktów ), zalecana literatura zamieszczona na stronie www.infolegnica.pl

-    rozpoznawanie z 10  zdjęć obiektów  położonych w  powiecie legnickim  (2  pkt. za jeden  poprawnie rozpoznany  obiekt, start indywidualny, dla drużyny suma punktów )

godz: 11:00 – 12:30  -  spacer po Legnicy z przewodnikiem
godz. 12:30 – 13:00  -  gorący posiłek restauracja „Rynek 10”

godz. 13:30                -  podsumowanie konkursu sala E1 PWSZ

      ocena całości

      ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień,

l  na  ocenę końcową w kategorii zespołowej sumuje się  punkty uzyskane z trzech części konkursu , a w kategorii indywidualnej sumuje się punkty uzyskane w konkurencjach rozegranych w dniu konkursu

Zasady punktacji:

Test krajoznawczy – 3 x 50 = 150 pkt

Rozpoznawanie zdjęć – 3 x 20 – 60 pkt

Plakat   – 40 pkt

Max. liczba punktów dla drużyny – 250 pkt

l  udział drużyn we wszystkich częściach konkursu  jest obowiązkowy

 

9. Wszelkie informacje dostępne są w biurze Zarządu Oddziału PTTK  Legnica ul. Rynek 27
     tel/fax  076 856 51 63 , strona  www.infolegnica.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

Literatura do konkursu "Znam Powiat Legnicki ja swój dom"

na 2013 rok 

 

1) Tadeusz Gumiński, Edward Wiśniewski- "Legnica i okolice"

2) Ryszard Gładkiewicz- "Chojnów dawniej i dziś"

3) Edward Wiśniewski- "Szlak dookoła Legnicy"

4) Stanisław Horodecki- "Przeszłości Okruchy"

5) Zabytki Diecezji Legnickiej

6) Mapa turystyczna "Powiat Legnicki"

 

 

ZAPRASZAMY

Z turystycznym pozdrowieniem

       ORGANIZATORZY