PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(15-03-2012)
XVIII MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG”


 

ODDZIAŁ PTTK W LEGNICY ZAPRASZA NA
XVIII MINI RAJD „PRZEBIŚNIEG”

13 KWIETNIA 2012r.

Legnica – Kąpielisko „Kormoran”

 

Rajd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 

 1. Cele Rajdu:

 • czynny wypoczynek dzieci

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych naszego regionu

 • zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe buty”

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być całe zespoły klasowe, zgłoszone na piśmie przez dyrekcję szkoły (10 uczniów – 1 opiekun)

 • pisemne zgłoszenie wraz z wpisowym przyjmuje Biuro PTTK w terminie do

4 kwietnia 2012r.

 • Wysokość wpisowego wynosi od jednej osoby 7 zł

 

 1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

 • pamiątkowy znaczek rajdowy

 • słodką niespodziankę

 • dyplom uczestnictwa dla klasy

 • nagrody w konkursach sprawnościowych

 • opiekę przewodnicką na trasie

 

4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada wychowawca klasy!

5. Uroczyste zakończenie Rajdu z zabawami i konkursami, oraz ogniskiem turystycznym ( wskazane jest zabranie ze sobą kiełbasek !!!) – odbędzie się na terenie Kąpieliska „Kormoran” ul. Kąpielowa 1 w Legnicy

o godz. 1130

6. Trasy Rajdu:

Trasy rajdu będą uzgadniane indywidualnie z wychowawcami klas.

Godziny i miejsce startu ustalone będzie z przewodnikiem przy wpłacaniu wpisowego.

 

W rajdzie pomagać będzie młodzież z I LO w Legnicy

 

Impreza zrealizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Legnicy.

 

 

ZAPRASZAMY!!!