PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(04-10-2011)
XXXV Ogólnopolski Rajd Studentów - Sudety 2011


 

XXXV Ogólnopolski Rajd Studentów

SUDETY 2011

 

Regulamin Rajdu

 

I Organizatorzy

-Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy – Komisja Turystyki

Pieszej i Górskiej

Współorganizatorzy

- Akademicki Klub Turystyczny przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

- Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

II Kierownictwo Rajdu

Kazimierz Rosół – Komandor Rajdu

Janusz Janczyński– Kierownik Tras

Marek Rabski AKT/

Marzena Pieprz/AKT/

Sekretariat Bogusława Grabka/PTTK

 

III Trasy

Impreza ma charakter turystyczno-rekreacyjny z zakończeniem w Szklarach. Organizatorzy przygotowali 3 trasy – szczegóły w załączeniu.

IV Cele

- uczczenie DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

- integracja środowiska studenckiego ,

- popularyzacja turystyki i krajoznawstwa

- propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy spędzania czasu wolnego,

- poznanie walorów przyrodniczo - kulturowych Wzgórz Strzelińsko – Ziębickich

V . Termin

10 – 12 listopada 2011 r.

VI Uczestnicy

Rajd przewidziany jest dla byłych, obecnych i przyszłych studentów,

pracowników uczelni oraz osób zainteresowanych górskimi wędrówkami / PWSZ

Młodzież szkolna /klasy maturalne/może wziąść udział z opiekunem/ nauczycielem.

VII Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 października 2011 roku na drukach zgłoszeniowych opracowanych przez organizatora

VIII Obowiązki uczestników

- dobry humor i kondycja,

- przygotowanie do trudów wędrówki,

- wygodny strój turystyczny,

- własny śpiwór i karimata, obuwie zastępcze (dla tras kilkudniowych),

- nocleg w warunkach turystycznych,

- wpłata wpisowego do dnia 25 października 2011 r. (w kasie PTTK, Legnica Rynek 27),

- zachowanie zgodne z kartą turysty.

Uwaga:

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny wyjazdu oraz miejsca noclegu przekazane zostaną uczestnikom po zakończeniu zapisów na wybrane trasy.

IX Organizator zapewnia :

obsługę przewodnicką na trasach,nocleg trasy I i II, pamiątkowy znaczek, ciepły posiłek w trakcie zakończenia imprezy, nagrody za udział w konkursie: Wiedzy o Szlaku Św. Jana i Krajoznawczym, konkurs sprawnościowy oraz najbardziej oryginalnego znaleziska na trasie – z wyłączeniem istot żywych i roślin chronionych, słońce, deszcz i błoto oraz inne niespodzianki pogodowe.

X Zakończenie imprezy

W dniu 11 listopada 2011 r. o godzinie 18.00 oczekujemy na uczestników Rajdu w Hotelu Apollo w Szklarach. Podczas zakończenia zapewniamy gorący posiłek, dobrą zabawę, konkursy z nagrodami.

UWAGA!!!

* koszty własne: przejazd PKP oraz komunikacja miejscowa (PKS, bus)wyżywienie na czas rajdu,

ewentualne bilety wstępu

*O każdym wypadku na trasie należy powiadomić kierownictwo rajdu, względnie GOPR, Straż Graniczną lub Policje

*Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, kierownictwo rajdu nie odpowiada za skutki wypadków oraz konsekwencje z nich wynikające

*Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu

*Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

*W przypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁY;

O/PTTK Legnica, ul. Rynek 27, tel. (076) 85 65 163 , www.infolegnica.pl

email:pcit-legnica@o2.pl

Komandor Rajdu Kazimierz Rosół tel:608287554

 

Życzymy wielu wrażeń i przyjemności

 

TRASY RAJDU:

 

I. TRZYDNIOWA wpisowe 100.-zł/os.

10.XI.2011 r. Piława- Przerzeczyn- Szklary

11.XI.2011 r. Strzelin – Gromnik -Ziębice

12.XI.2011 r. Szklary – Cierniowa Kapa - Ząbkowice Śl.

II. DWUDNIOWA wpisowe 70.-zł./os.

11.XI.2011 r. Biały Kościół Gromnik - Henryków

12.XI.2011 r. Szklary – Cierniowa Kapa - Ząbkowice Śl.

III. DOWOLNA wpisowe 40,-zł./os.

należy zgłosić ilość uczestników organizatorowi i opłacić wpisowe oraz przybyć na zakończenie Rajdu