PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(06-09-2011)
Regulamin XXII Rajd "CHEŁMY" - 24.09.2011r. Nowa Wieś Wielka


 

XXII rajd „CHEŁMY” pod patronatem

Sebastiana Oszczędy-Wójta Gminy Paszowice Nowa Wieś Wielka 24 września 2011

 

   Cele Rajdu:

- popularyzacja turystyki pieszej i rowe-rowej jako formy aktywnego wypoczynku

- poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych Parku Krajobrazowego Chełmy

 

Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być drużyny 10 osobowe opiekun zgłoszone przez szkoły, zakłady pracy lub inne instytucje;

- pisemne zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Biuro ZO PTTK w Legnicy – Rynek 27, tel. 76 856 51 63 do dnia 20 września 2011;

- wysokość wpisowego wynosi: 23zł /członkowie PTTK/ oraz 26 zł pozostałe osoby. Uczestnicy nie korzystający z przejazdu – 8 zł. Wpisowe na trasy rowerowe wynosi 8 zł

- opiekun drużyny odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników podczas rajdu.

 

Świadczenie:

 

- w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: znaczek rajdowy, dyplom uczestnictwa, posiłek turystyczny , opiekę przewodnicką, nagrody w konkurszach,przejazd autokarem na start i do Legnicy.

 

Konkursy:

 

- krajoznawczy o PK”Chełmy” i gminie Paszowice, sportowo – rekreacyjne oraz wiedzy o NSZZ „Solidarność”.


 

Organizatorzy:

 

  • Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy,Urząd Gminy Paszowice, NSZZ”Solidarność”Zagłębie Miedziowe w Legnicy,Sołectwo Nowej Wsi Wielkiej,Dyrekcja PK „Chełmy”

  • Trasy:

1.Jakuszowa – Siedmica – Wąwóz Siedmicy – Nowa Wieś Wielka  9 km
2.Myślinów – szlakiem niebieskim – Nowa Wieś Wielka 9 km
3. Grobla – Wąwóz Siedmicy – szlaki: zielony i niebieski – Nowa Wieś Wielka 9 km


4. Trasy rowerowe

Uroczyste zakończenie rajdu na boisku w Nowej Wsi Wielkiej o godz. 13:00

 

UWAGA: Wyjazd autokarami na trasy o godz. 8,oo Brama Głogowska/Poczta

 

                                                                          ZAPRASZAMY