PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(23-09-2010)
PIASKOWE WZGÓRZE 2010


ODDZIAŁ PTTK w LEGNICY

URZĄD GMINY w CHOJNOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA w OKMIANACH

 

ZAPRASZAJĄ NA

VIII ZLOT TURYSTYCZNY

PIASKOWE WZGÓRZE 2010”

 

CELE ZLOTU:

 • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Wału Okmiańskiego

 • popularyzacja idei krajoznawstwa oraz upowszechniania ruchu turystycznego wśród dzieci i młodzieży;

 • integracja dzieci i młodzieży wokół celów organizacyjno-programowych działalności turystyczno-regionalnej w środowiskach szkolnych;

 • krzewienie kultury fizycznej poprzez aktywny wypoczynek i rywalizację na trasach zlotu;

 • doskonalenie umiejętności w zakresie terenoznawstwa, topografii i ratownictwa oraz propagowanie wiedzy ekologicznej i historyczno-kulturowej naszego regionu.

TERMIN I MIEJSCE

 

01.10.2010 r. ( piątek ) godzina 08:45 – 15:10 WAŁ OKMIAŃSKI

miejsce rozpoczęcia – świetlica wiejska w OKMIANACH ( koło szkoły)

miejsce zakończenia – świetlica wiejska w Okmianach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zlot Turystyczny „PIASKOWE WZGÓRZE 2010” jest otwartą imprezą turystyczną o małym
  i średnim stopniu trudności organizowanym przez turystów Oddziału PTTK w Legnicy, Szkołę Podstawową w Okmianach przy wsparciu finansowym URZĘDU GMINY w CHOJNOWIE.

 

 1. W imprezie mogą uczestniczyć 3-5 osobowe zespoły szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji młodzieżowych i turystycznych, a także turyści indywidualni. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką nauczycieli, opiekunów lub rodziców.

 

 1. W ramach zlotu przeprowadzony zostanie „Marsz na orientację” i konkurs wiedzy o regionie.

 

 1. Wszystkich uczestników „Marszu ....” obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty”, postanowień regulaminu imprezy i poleceń jej kierownictwa.

 

 1. Zespoły wraz z opiekunami pokonują trasę marszu w następujących kategoriach:

  • kat. I uczniowie szkół podstawowych - trasa piesza około 4 km

  • kat II uczniowie szkół gimnazjalnych - trasa piesza około 6 km

  • kat III uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - trasa około 7 km

 

 1. Kolejność wyjścia na trasę ustalona będzie w drodze losowania. Opis trasy lub mapa wręczone zostaną tuż przed startem. Zadaniem zespołów będzie pokonać trasę według otrzymanego opisu lub mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz wykonać ewentualne zadania.

 

 1. Zakres wiedzy w konkursie wiedzy o regionie obejmować będzie obszar Wału Okmiańskiego
  i Pogórza Bolesławieckiego.

 

 1. Uczestnicy marszu powinni posiadać:

 • ubiór i wyposażenie stosowne do uprawiania turystyki ( także przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych);

 • kompas lub busolę oraz linijkę, kątomierz i ołówek;

 • apteczkę pierwszej pomocy.

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków i urazów oraz szkód w mieniu, spowodowanych przez uczestników podczas trwania imprezy. Ubezpieczenie NNW wg zgłoszonej listy uczestnictwa w zlocie.

 

 1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu imprezy należy do jej kierownictwa, które także zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie imprezy.

 

 1. Zgłoszenie udziału w „ZLOCIE.....” oraz wpisowe (20 zł od osoby, 10 zł osoby nie korzystające z przejazdu autobusem) należy przesłać (dostarczyć) do biura Oddziału PTTK w Legnicy (Rynek 27 59-220 Legnica , email pcit-legnica@o2.pl) w terminie do 28.09.2010r. Wpisowe można wpłacić także przed rozpoczęciem zlotu.

W ramach wpisowego organizatorzy przewidują: przejazd autobusem, znaczki rajdowe i dyplomy uczestnictwa dla zespołów marszowych, posiłek turystyczny oraz puchary dla zwycięskich drużyn. Szczegółowe informacje o przebiegu „ZLOTU .....” dostępne będą
w w/w biurze tel. 76 8565163.

 

PRZEBIEG ZLOTU

 

  • 08:00 wyjazd uczestników z Legnicy, parking Brama Głogowska;

  • 08:45 uroczyste powitanie uczestników zlotu i rozpoczęcie zlotu;

  • 08:55 – 09:00 losowanie numerów startowych (opiekunowie zespołów);

  • 09:00 – 13:00 przejście tras marszu na azymut (zespoły wraz z opiekunami);

  • 13:00 – 14:30 posiłek turystyczny ( boisko szkolne w Okmianach),

konkurs wiedzy o regionie;

  • 14:30 – 15:00 podsumowanie zlotu, wręczenie nagród i dyplomów;

uroczyste zamknięcie zlotu

  • 15:10 przejazd do Legnicy

 

 

DO ZOBACZENIA W OKMIANACH

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM
KOMANDOR ZLOTU