PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(07-09-2010)
XXI RAJD CHEŁMY MĘCINKA - 25 WRZEŚNIA 2010


XXI RAJD CHEŁMY MĘCINKA - 25 WRZEŚNIA 2010

 

Cele Rajdu:

- popularyzacja turystyki pieszej i rowe-rowej jako formy aktywnego wypoczynku

- poznanie walorów turystycznych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Chełmy

 

Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być drużyny 10 osobowe opiekun zgłoszone przez szkoły, zakłady pracy lub inne instytucje

- pisemne zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Biuro ZO PTTK w Legnicy – Rynek 27, tel. 76 856 51 63 do dnia 20 września 2010.

- wysokość wpisowego wynosi: 20 zł od członków PTTK, 22 zł pozostałe osoby. Uczestnicy nie korzystający z przejazdu – 7 zł. Wpisowe na trasy rowerowe wynosi 7zł

- opiekun drużyny odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników podczas rajdu.

 

Świadczenie:

- w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: znaczek rajdowy, dyplom uczestnictwa, posiłek turystyczny , opiekę przewodnicką, przejazd autokarem na start i do Legnicy.

 

Konkursy:

- krajoznawczy, sportowo – rekreacyjne oraz wiedzy o NSZZ „Solidarność”.

 

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

- Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność

- Zespół Szkół w Męcince

 

Trasy:

1.Chełmiec – Jerzyków –Zamkowa (331mnpm) - Górzec (445 mnpm) -Męcinka    8 km

2.Sichów - niebieskim szlakiem - Bogaczów – Górzec (445mnpm) - Męcinka  9 km

3. Winnica - Słup - Chroślice - Męcinka 8 km

4. Stary Jawor - Piotrowice - Nowa Męcinka - Męcinka 8 km

5. Trasy rowerowe

Uroczyste zakończenie na boisku szkolnym w Męcince o godz. 13:30

 

UWAGA: Wyjazd autokarami na trasy o godz. 8. Brama Głogowska

 

Uczestnicy rajdu wezmą udział w akcji sprzątania Parku Krajobrazowego Chełmy w ramach „Sprzątania Świata”

 

 

ZAPRASZAMY!!!