PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(16-03-2010)
Eliminacjie Rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej


Polskie Towarzystwo

Turystyczno – Krajoznawcze

Oddziały w Jaworze i Legnicy

 

REGULAMIN

 

Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju

Turystyczno – Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej

 

 

Jawor 16.04.2010r.

 

Założenia programowe:

 1. MTTK jest konkursem wiedzy krajoznawczej o Dolnym Śląsku,
  a jednocześnie eliminacją rejonową w ramach ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.

 2. Turniej popularyzując wśród uczniów krajoznawstwo i turystykę jako aktywną formę wychowania, zachęca do indywidualnej pracy krajoznawczej poprzez studiowanie turystycznych czasopism, książek i przewodników itp.

 3. Turniej zachęca młodzież do aktywności turystycznej poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK: Górska Odznaka Turystyczna, Odznaka Turystyki Pieszej, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, oraz odznaki regionalne: Turysta Dolnego Śląska, Turysta Zagłębia Miedziowego.

 

Założenia organizacyjne:

 1. Turniej organizowany jest dla następujących typów szkół:

I grupa – szkoły podstawowe

II grupa – szkoły gimnazjalne

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne ( bez szkół pomaturalnych)

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa (ECMEN) w Jaworze ul. Parkowa 5.

 

Zwycięskie drużyny wyłonione w finale rejonowym ( po jednej z każdej grupy szkół) wezmą udział w finale dolnośląskim.

Etap rejonowy obejmować będzie następujące konkurencje:

 

I. KONKURS KRAJOZNAWCZY

Konkurs krajoznawczy ma charakter indywidualnego sprawdzianu testowego,
50 pytań obejmującego wiedzę krajoznawczą :

 • 30 – powiat legnicki,

 • powiat jaworski, 5 – PK „CHEŁMY”,

 • 15 – województwo dolnośląskie.

Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 100pkt., a drużyna 300 pkt. turniejowych. Czas odpowiedzi wynosi 50 min.

 

 

 

 

 

II KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ I TOPOGRAFICZNEJ:

1.Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej jest konkurencją drużynową, w której drużyna może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

2. Czas odpowiedzi i rozwiązania zadań konkursu wynosi - 30 minut. Przy rozwiązywaniu zadań konkursu mogą być potrzebne przybory : linijka, ołówek, gumka, kątomierz, busola, temperówka, etc.

3. Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

 • historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa,

zwłaszcza w środowisku młodzieżowym

 • Zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK

 • Badania z zakresu topografii polegające na np. odnalezieniu błędów w oznakowaniu sytuacji, lub użyciu znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej, opisie znaków topograficznych, wykonaniu szkicu mapy, trasy marszu według opisu

Szczegółowy sposób oceny poszczególnych zadań podają organizatorzy na kwestionariuszu zadania!

 

III OCENA UPRAWNIEŃ, ODZNAK KRAJOZNAWCZYCH I TURYSTYCZNYCH PTTK

Konkurs ma charakter zespołowy, punkty za uprawnienia i odznaki uzyskane przez poszczególnych uczestników składają się na dobro zespołu.

Najlepszy zespół otrzymuje 50 pkt. turniejowych, a każdy następny o x pkt. mniej .

Podstawą przyznania punktów są ważne legitymacje, oraz książeczki, lub legitymacje odznak. Książeczki i legitymacje należy doręczyć komisji sędziowskiej w dniu otwarcia eliminacji wraz z wykazem uprawnień i odznak, które zespół zgłasza do konkursu.

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak zdobyte przez ostatnie dwa lata punktowane będą następujące odznaki: Siedmiomilowe buty, GOT, OPT, KOT, MOK, oraz Odznaki regionalne. Stopień popularny 1 pkt, brązowy 2 pkt, mały srebrny 6 pkt, mały złoty 12pkt.

 

IV SAMARYTANKA

Konkurs „Samarytanka” jest konkurencją drużynową, w którym uczestnicy rozwiązują test w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Czas rozwiązywania testu (25 pytań) wynosi 20 minut. Zespół może osiągnąć maksymalnie 50 pkt.

 

V KOLARSKI TOR SPRAWNOŚCIOWY

Kolarski tor sprawnościowy jest konkursem, w którym biorą udział wszyscy członkowie zespołu. Składa się z dwóch elementów: kolarskiego toru przeszkód i testu z przepisów ruchu drogowego.

 1. Kolarski tor przeszkód należy zbudować, wykorzystując proste przeszkody i zadania do wykonania odpowiadające warunkom spotykanym na trasie i w terenie. Tor pokonywany jest przez drużynę 3-osobową na zasadzie sztafety. Popełnione błędy, niewykonanie zadań podczas pokonywania toru ocenia się punktami karnymi . Kolarski tor przeszkód wygrywa drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych, a w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje czas przejazdu. Zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów ile zespołów startuje w eliminacjach, a każda następna o jeden punkt mniej.

 2. Test z przepisów ruchu drogowego (indywidualny) składa się z 10 pytań punktowanych następująco: za odpowiedź prawidłową - 2 pkt., niepełną - 1 pkt., odpowiedź złą lub jej brak - 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać 20 punktów a drużyna 60 - zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów, ile zespołów startuje w eliminacjach, a każda następna o jeden punkt mniej.

 3. O zwycięstwie w konkursie "Kolarski tor sprawnościowy" decyduje suma punktów uzyskanych przez drużynę w obu konkurencjach. Zwycięski zespół otrzymuje 75 punktów turniejowych, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się analogicznie jak w § 17.

 

UWAGA!!!

O zwycięstwie w Turnieju decyduje suma punktów uzyskanych
w poszczególnych konkurencjach turniejowych. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zespołu decyduje kolejność wyników w konkursie krajoznawczym.

 

!!! Zgłoszenia drużyn 3 osobowych na załączonym druku do dnia 13.04.2010r. Należy dostarczyć do biura Oddziału PTTK w Legnicy (Rynek 27) !!!

 

WYJAZD Z LEGNICY AUTOKAREM PODSTAWIONYM PRZEZ PTTK ( PARKING PRZY BRAMIE GŁOGOWSKIEJ), O GODZINIE 8:00, KOSZT PRZEJAZDU OD DRUŻYNY – 30 ZŁ.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy,
tel. (076) 856 51 63

 

Komitet Organizacyjny

 

 

 

 

Zalecana literatura:

-Kanon Krajoznawczy Polski pod redakcją Włodzimierza Łęckiego
Wydawnictwo PTTK "KRAJ", Warszawa 2005

- Legnica i okolice Tadeusz Gumiński, Edward Wiśniewski, Wydawca: Atut, 2001

- Jawor i okolice Stanisław Jastrzębski, Ossolineum 1973 r.

- strony internetowe  powiatu jaworskiego, legnickiego i miasta Jawora i Legnicy

- Dolny Śląskmapa zabytków architektury, PLAN 2003

- Dolny Śląskmapa atrakcji turystycznych, Eko-Graf, 2000

- Park Krajobrazowy ,,CHEŁMY’’, mapa turystyczna

 

 

IMPREZA ORGANIZOWANA PRZY WSPARCIU FINANSOWYM:

 • Urzędu Miasta w Legnicy

 • Urzędu Miasta w Jaworze

 • Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze