PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(02-03-2010)
Uchwała ZG PTTK w sprawie wprowadzenia członkowskiej składki karencyjnej PTTK


Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 9/XVII/2009
z dnia 25 października 2009 roku
w sprawie wprowadzenia członkowskiej składki karencyjnej PTTK
w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2, art. 14 pkt 5 oraz art. 48 ust. 5 Statutu PTTK w celu umożliwienia byłym członkom PTTK reaktywowania członkostwa w PTTK, Zarząd Główny uchwala, co następuje:


§1

Wprowadza się, jednorazowo w celu umożliwienia reaktywowania członkostwa w Towarzystwie w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, składkę zwaną dalej składką karencyjną.


§2

Opłacenie składki karencyjnej powoduje wyłącznie zaliczenie do stażu członkowskiego okresu, za który opłacono składkę obowiązującą członków zwyczajnych PTTK. Prawo opłacenia składki karencyjnej przysługuje niezależnie od ilości lat, za które nie opłacono składki.


§3

Składka karencyjna jest przyjmowana wyłącznie razem ze składką za rok 2010.


§4

Zasady opłacania składki karencyjnej i jej wysokość określi Uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2010 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2010.


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz Generalny ZG PTTK
/-/ Andrzej Gordon
Prezes ZG PTTK
/-/ Lech Drożdżyński