PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(16-09-2009)
ELIMINACJE REJONOWE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH


Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

uprzejmie informuje,

że dnia 12 października 2009 roku o godz. 14.30
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W LEGNICY, ul. Tatrzańska odbędą się eliminacje rejonowe OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH


Celem Konkursu jest:

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży pięknem języka polskiego,

  • upowszechnienie kultury i czystości języka ojczystego,

  • rozbudzanie zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa,

  • wyłonienie laureatów do konkursu wojewódzkiego a następnie centralnego.


Tematyka Konkursu:

Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania w ciągu pięciu minut jeden temat popularyzujący własny region, jego walory turystyczno – krajoznawcze, wrażenia z wycieczki, legendy związane z regionem, itp.


Zgłoszenia:

Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie jednego reprezentanta.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i przesłać na adres Biura ZO PTTK,
Rynek 27 w Legnicy lub faxem/mailem
do dnia 08.10.2009

Bliższe informacje – tel/fax. 076 85-65-163

e-mail – pcit-legnica@o2.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz temat wystąpienia. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela który przygotowywał uczestnika do konkursu.

Uwaga !!!
Szczegółowe zasady konkursu wraz ze sposobem oceniania zawarte są w regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego znajdującego sie na naszej stronie internetowe pod adresem www.pttk.pl . Zwycięzcy reprezentować będą nasz region w eliminacjach dolnośląskich, które odbędą się w dniu 24 października 2009 w Wałbrzychu.

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!


Konkurs zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Legnickiego