PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(02-06-2009)
VII ZLOT TURYSTYCZNY „PIASKOWE WZGÓRZE”


 

VII ZLOT TURYSTYCZNY

PIASKOWE WZGÓRZE”

Okmiany - 13 czerwiec 2009 r.

Marsze na Orientację

(V runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2009)

 

 

Impreza dofinansowana ze środków:

 • Starostwa Legnickiego

 • Urzędu Gminy Chojnów

 • Województwa Dolnośląskiego

 

 

REGULAMIN

 

Termin i miejsce

13 czerwiec 2009 r. (sobota) – Okmiany

 

Organizator

Oddział PTTK w Legnicy; 59-220 LEGNICA; Rynek 27,

Tel/fax 076-856 51 63; , email:pcit-legnica@o2.pl

 

Współorganizator

Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację PTTK

Szkoła Podstawowa w Okmianach

Kierownictwo Imprezy

Komandor Zlotu: Aleksander Salamon
Sędzia główny: Adam Rodziewicz

Budowa tras InO: Tomasz Karpiszyn, Adam Rodziewicz

 

Cel imprezy

 • Upowszechnianie i popularyzowanie turystyki kwalifikowanej

 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu

 • Rozegranie V rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2009

 • Promocja walorów krajoznawczych Ziemi Chojnowskiej i Wału Okmiańskiego

 

Uczestnictwo

W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni turyści, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w regulaminowym terminie, wpłacą wpisowe i zobowiążą się do przestrzegania niniejszego regulaminu, postanowień komunikatu technicznego, postanowień Karty Turysty oraz poleceń organizatorów.

 

Program imprezy

7.30 – 8.30 przyjmowanie uczestników marszów na orientację w sekretariacie zlotu zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Okmianach (przy trasie Chojnów – Bolesławiec),

8.30 – otwarcie i odprawa techniczna, przemarsz do miejsca startu,

9.15 – start uczestników do etapów I i II.

14.00 – posumowanie i zakończenie w kategorii TP

od 15.00 – przejazd uczestników MnO do Choinowa (posiłek jednodaniowy, zwiedzanie miasta) zadeklarować udział w zgłoszeniu

17.30 - przybycie do bazy i uroczyste zakończenie zlotu

 

Zasady przeprowadzenia konkurencji

Marsze na orientację – zgodnie z zasadami współzawodnictwa i punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
TS -
ur. 1989 r. i wcześniej (2 etapy dzienne) - zespoły 1-2 osobowe

TJ - ur. 1990 – 1992 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 1 –2 osobowe

TM - ur. 1993 – 1995 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego, zespoły 1 osobowe.

TD - ur. 1996 r. i później (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Sędziego Głównego zespoły 1 i 3 osobowe.

TP- trasa dla początkujących wiek i skład zespołów dowolny (1etap bez prowadzonej klasyfikacji i nagród).

Uczestnicy zgłaszają się w bazie zlotu, która zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej w Okmianach. Dojazd autobusem z Legnicy o godz. 7:00 lub własnym środkiem transportu.

 

Świadczenia dla uczestników

Poczęstunek międzyetapowy na mecie etapu I MnO,

 • Znaczek okolicznościowy

 • Komplet materiałów startowych

 • Upominki, dyplomy dla najlepszych w poszczególnych kategoriach

 • Punkty do Odznak Turystyki Kwalifikowanej

 • Obiad jednodaniowy (deklaracja w zgłoszeniu)

 • Opieka przewodnicka

 

Zgłoszenia

Do dnia 05 czerwca 2009 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) pisemnie na adres Oddział PTTK w LEGNICY, 59-220 LEGNICA; Rynek 27, Tel/fax 076-856 51 63, email:pcit-legnica@o2.pl lub osobiście w biurze organizatora z podaniem rodzaju trasy, Imion i Nazwisk uczestników i opiekunów, adresów zamieszkania, numerów PESEL oraz nr leg. PTTK i adresu emaliowego opiekuna grupy.

 

Wpisowe:

Kategorie TS i TJ: 20,- Kategoria TM i TD: 13,- Kategoria TP: 10,-

Wpisowe należy wpłacać w kasie organizatora, zwykłym przekazem pocztowym na adres Oddział PTTK w LEGNICY, 59-220 LEGNICA; Rynek 27 lub na konto 17 1930 1044 2002 0200 3016 0001 organizatora z dopiskiem „PIASKOWE WZGÓRZE” w terminie do dnia 05 czerwca 2009 r.(dowody wpłaty okazać w biurze zlotu). Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłynięcia wpisowego.

 

Noclegi

Organizatorzy rezerwują noclegi w schronisku PTSM w Legnicy dla osób, które skontaktują się telefonicznie z biurem organizatora i wniosą stosowną opłatę za noclegi do dnia 08 czerwca 2009r

 

Postanowienia końcowe

 • Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.

 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.

 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW jedynie dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK (nr leg. należy podać w zgłoszeniu).

 • Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 • Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie grup min. 10 osobowych nie płacą wpisowego pod warunkiem rzeczywistego sprawowania opieki nad dziećmi (brak możliwości samodzielnego startu). Opiekunowie startujący opłacają wpisowe na normalnych warunkach.

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ORGANIZATORZY