PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(25-06-5509)
XLIII RAJD SZLAKIEM POLSKIEJ MIEDZI LESZCZYNA 23.05.2009r.


I. REGULAMIN
1. Organizatorzy:
Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy
2. Cele rajdu
Poznanie walorów krajoznawczych Gór Kaczawskich, a w szczególności terenów związanych z tradycjami górnictwa i hutnictwa miedzi, kontynuowanie tradycji,popularyzacja i propagowanie turystyki kwalifikowanej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do udziału zapraszamy drużyny 10- osobowe + opiekun zgłaszane przez szkołę, instytucje i turystów indywidualnych
1. zgłoszenia pisemne na kartach rajdowych będą przyjmowane do 19 maja 2009r.
2. Wpisowe w Biurze Oddziału PTTK w Legnicy - Rynek 27 tel.(076) 856 51 63 ,
3. wynosi: członkowie PTTK z opłaconą składką – 15 zł, pozostali – 18 zł,
4. uczestnicy nie korzystający z transportu - 5zł

III. W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY
- pamiątkowy znaczek rajdowy
- posi
łek turystyczny na mecie

- dyplomy dla drużyn
- przewóz uczestników na start i z powrotem
- obsługę przewodnicką
- potwierdzenie pkt. do odznak turystycznych

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- Interpretacja regulaminu nale
ży do organizatorów
- Dru
żyny muszą posiadać apteczkę pierwszej pomocy!!!
- Uczestnicy ubezpieczaj
ą się we własnym zakresie!

V. TRASY RAJDU

1. Złotoryja – Szlakiem Brzeżnym (czerwonym) do Leszczyny
2. Sichów – Szlakiem Kopaczy (niebieskim) - Leszczyna
3. Dowolna piesza lub rowerowa

 

WYJAZD NA TRASY godz. 8:00 – LEGNICA, PARKING OBOK POCZTY GŁÓWNEJ,UL. PIASTOWSKA

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 1330
PRZY PIECACH HUTNICZYCH W LESZCZYNIE