PTTK Legnica


ARCHIWUM

BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie

(09-09-2008)
XIX RAJD CHEŁMY - 20.09.2008


 

 

XIX RAJD CHEŁMY CHEŁMIEC - 20 WRZEŚNIA 2008


 


 

Cele Rajdu:

- popularyzacja turystyki pieszej i rowe-rowej jako formy aktywnego wypoczynku

- poznanie walorów turystycznych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Chełmy


 

Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami rajdu mogą być drużyny 10 osobowe opiekun zgłoszone przez szkoły, zakłady pracy lub inne instytucje

- pisemne zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego przyjmuje Biuro ZO PTTK w Legnicy – Rynek 27, tel. 076 856 51 63do dnia 9 września 2008

- wysokość wpisowego wynosi: 16 zł od członków PTTK, 18 zł pozostałe osoby. Uczestnicy nie korzystające z przejazdu – 7 zł.

- opiekun drużyny odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników podczas rajdu.


 

Świadczenie:

- w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: znaczek rajdowy, dyplom uczestnictwa, posiłek turystyczny , opiekę przewodnicką, przejazd autokarem na start i do Legnicy.


 

Konkursy:

- krajoznawczy, piosenki turystycznej, sportowo – rekreacyjne. 

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy

- Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność

- Rada Sołecka w Chełmcu


 

Trasy:

  1. Męcinka (droga kalwaryjska) Górzec – czerwonym szlakiem – Zamkowa (331 mnpm) – Jerzyków – Chełmiec = 7km.

  2. Sichów (niebieskim szlakiem) – Bogaczów- Górzec - Zamkowa (331 mnpm) – Jerzyków – Chełmiec = 9km.

  3. Myślibórz – Wąwóz Myśliborski – Myslinów – Młynki (400 mnpm) – Raczyce – Jerzyków – Chełmiec = 8km.

  4. Stanisławów (czerwonym szlakiem) - Jaworska Góra – Diabelska Góra (370 mnpm) – Bogaczów – Górzec – Zamkowa (331 mnpm) – Jerzyków – Chełmiec = 9km.

  5. Trasa dowolna piesza lub rowerowa


Uroczyste zakończenie Rajdu odbędzie się w Chełmcu na boisku sportowym o godzinie 13.00. powrót do Legnicy ok.. godz. 16.00


 

UWAGA: Wyjazd na Rajd autokarami podstawionymi przez organizatora o godz. 8.00