PTTK Legnica


Partnerzy

Partnerstwo organizacji i instytucji na rzecz promocji kultury i historii


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


Partnerzy  >>  Partnerstwo organizacji i instytucji na rzecz promocji kultury i historii

Partnerstwo organizacji i instytucji na rzecz promocji kultury i historii


Cel:
Zintegrowanie działań instytucji, organizacji, samorządu, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających w regionie na rzecz rozwoju Legnicy i promocji kultury i historii.

Partnerzy, ufają że:

Partnerstwo organizacji i instytucji na rzecz promocji  kultury i historii w Legnicy przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Partnerstwo będzie układem dobrowolnym i otwartym przynoszącym wzajemne korzyści przy podejmowaniu wspólnych celów.

Partnerzy deklarują:
 
1.Budowanie zasad i form współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi 
i biznesem, mającej na celu rozwój miasta Legnicy,
2.Zbliżanie i łączenie różnych działań w Legnicy, zarówno dużych kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć;
3.Wymianę, przepływ informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć realizowanych w regionie;
4.Promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz działań i przedsięwzięć różnych środowisk społecznych mających na celu rozwój Legnicy;
5.Pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć Partnerstwa.